CV 

Pro rýpaly 🙂

Pracovní zkušenosti

► od ledna 2019 do června 2019 konzultantka v rámci grantového projektu INTER-U Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (jazykové konzultace pro zahraniční univerzitní pracovníky, tvorba pracovních listů a metodiky)

► od září 2015 lektorka češtiny pro cizince na Akademii múzických umění v PrazeÚstavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (Albertov a VTC; prezenční výuka, výuka přes skype, tvorba, hodnocení a zadávání certifikovaných zkoušek CCE B1, B2, C1 a zkoušek pro udělování státního občanství)

► od října 2013 do srpna 2015 lektorka češtiny na Université Paris IV – Sorbonne (zaměstnaná přes MŠMT ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce; výuka v prezenčních kurzech, tvorba on-line kurzu, organizace kulturních akcí propagujících ČR ve Francii)

► 2013 až 2014 projekt MERLIN (anotátorka textů pro internetovou platformu) Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (VTC)

► od října 2012 do června 2013 Akademie múzických umění v Praze (lektorka češtiny pro cizince)

► od listopadu 2011 do listopadu 2014 Akademie věd České republiky, Masarykův ústav (přepisy francouzských diplomatických textů v rámci grantového projektu)

► 2012 až 2013 jazyková škola Alkestis (lektorka češtiny pro cizince a francouzštiny)

► 2011 až 2013 jazyková agentura Noisis (lektorka češtiny pro cizince)

► 2011 až 2013 jazyková škola Březinka (tvorba testů z českého jazyka, výuka češtiny, přípravné zkoušky na gymnázia)

► 2011 až 2012 překlady a tlumočení pro MLM Sport management (Fj ‒ Čj)

► 2011 soukromé doučování češtiny pro cizince (Poradna pro integraci)

► od roku 2010 soukromé doučování češtiny pro cizince (přes server Naučím.cz)

Vzdělání

► 2013‒2018 doktorské studium na Filozofické fakultě Karlovy univerzity (Románské literatury, téma Recepce Milana Kundery v českém a francouzském kulturním světě; dva roky ve spolupráci s Université Paris IV – Sorbonne jako doktorát pod dvojím vedením; titul Ph.D.)

► od roku 2010 – Pedagogické minimum na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

► září 2009 až květen 2010 – Université Rennes II – Haute Bretagne (Erasmus)

► 2005 – 2012 magisterské studium českého jazyka a literatury a francouzštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr.)

► 2005 – maturita na přírodovědném gymnáziu Botičská

Ostatní

Stáž

► říjen až prosinec 2014 – Velvyslanectví České republiky v Paříži

 

Jazyky

čeština – mateřský jazyk

francouzština – pokročilá úroveň (mezinárodní certifikát DALF C1, všeobecná státní zkouška z francouzštiny)

angličtina – středně pokročilá úroveň (FCE)

španělština – začátečník

 

Ostatní

► Od roku 2013 členka AUČCJ (Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka), od roku 2017 editorka sborníků a metodických příruček tamtéž, od roku 2019 členka Výboru asociace)

► 2011 až 2012 FFakt (redaktorka studentského časopisu)

► 2010 až 2012 dobrovolník pro NF Plaváček (redaktorka/šéfredaktorka časopisu)

► Od září 2010 dobrovolník pro Pro-contact (překlady dopisů FJ-ČJ)

► Od června 2010 spolupráce s občanským sdružením Rond (bretonský tanec a kultura, historické tance, bal folk)

► Od července 2010 dobrovolník pro UNICEF

►2000 až 2013 – členka TK Lucerna Praha manželů H. a F. Karasových, asistentka v tanečních kurzech

Máte otázku?

Pište na mateotazku@czech-time.cz