Čeština pro Irynku

Konverzační klub Czech Time V. I. P.

Konverzace vždy v pátek 18:00-19:00

(nebo podle dohody).

Link na Zoom pošlu před začátkem přes Messenger.

Desetiminutovky (od pondělí do pátku) 18:00-18:10 (nebo podle dohody) přes telefon.

Slovíčka

Z každé lekce přidávám slovíčka do jednoho balíčku s názvem Irynka v aplikaci Vocabulary Miner - SEM.

 

Jamboard

Pro jistotu sdílím odkaz na Jamboard i TADY.

Druhý Jamboard je TADY.

 

Domácí úkol

3. téma - Organizace státu, státní moci... (text + prezentace)

2. téma - Doprava v ČR (text + prezentace)

1. téma - Povrch ČR (text + prezentace)

 

Texty

Psali jsme

    Obyčejný den významné osobnosti (kondicionál)

    Motivační dopis

    Stížnost

    Žádost

    Reklamace

    Článek

    Úvaha

    Charakteristika

    Píšeme na zkoušku (žádost o prémii + článek - globální oteplování)

    Píšeme na zkoušku (motivační dopis + článek - univerzita)

    Píšeme na zkoušku (formální e-mail + článek - auta + jedináček)

    Píšeme na zkoušku (stížnost + článek - recyklace + sport)

    Píšeme na zkoušku (stížnost + článek - tradice / reportáž z koncertu)

    Píšeme na zkoušku (oficiální e-mail + recenze - divadelní představení / mobil)

 

 

 

 

 

Píšeme: Popis (min. 150 slov). TADY se můžeš inspirovat k psaní popisu.

TÉMA: Napiš popis svého rodného domu/místa, oblíbeného místa v Praze nebo svého vysněného místa. Pokud bys neměla inspiraci, popiš svůj byt/dům/školu. Snaž se použít co nejvíc adverbií. 😉

 

PÍŠEME NA ZKOUŠKU

Najsi si prosím čas, kdy Tě nikdo nebude rušit (80 minut), v klidu si sedni, vezmi si k sobě papír, tužku a něco k pití.

Přečti si zadání a začni psát.

Je dobré si nejdřív udělat strukturu hlavních myšlenek na papír (jen stručné body - 1-2 slova stačí), aby ses měla čeho držet.

Nic jiného nehledej, nikam nekoukej, jen se koncentruj na psaní.

 

Úloha 1: Napište motivační dopis. Chcete pracovat na ukrajinské ambasádě v České republice. Napište minimálně 100 slov.

Dopis musí obsahovat:

- proč se o místo ucházíte

- jaké máte zkušenosti

- proč bychom si měli vybrat právě vás

- závěr

 

Úloha 2: Článek do společenského časopisu. Napište minimálně 150 slov. 

Text musí mít:

- úvod

- popis situace/problému

- vyjádření vlastního názoru

- závěr

 

Téma A: Má v dnešní době smysl dodržovat tradice?

Téma B: Reportáž - koncert

 

Program

 • Kondicionál (podmiňovací způsob) - hotovo
 • Deklinace (skloňování) cizích slov (idea, organismus, virus...) - hotovo
 • Množné číslo substantiv (podstatných jmen) - hotovo
 • Deklinace (skloňování) substantiv (podstatných jmen) + adjektiv (přídavných jmen) - typ francouzští lékaři - hotovo
 • Posesivní adjektiva (přivlastňovací přídavná jména) - deklinace (skloňování) - hotovo
 • Číslovky - deklinace (skloňování) - hotovo
 • Pronomina (zájmena) - naše/vaše...
 • Vyjmenovaná slova
 • Komparace adjektiv a adverbií (stupňování přídavných jmen a příslovcí) - hotovo
 • Forma rozkazu. Imperativ + vokativ (rozkazovací způsob + 5. pád) - hotovo
 • Pokročilé spojovací výrazy (buď - anebo...) - hotovo
 • Vazby se slovesy - valence (průběžně)

Kondicionál

Teorie a cvičení z Konverzačního klubu jsou TADY.

Odkaz na cvičení v Jamboardu je TADY.

 

Domácí úkol: Představ si, že bys byla nějaká slavná/známá/významná osobnost. Napiš mi, jaký by byl Tvůj obyčejný den. Co bys dělala, s kým bys byla, kde bys byla, na co bys myslela... Napiš asi 150–⁠200 slov.

 

Další cvičení

Rozhodni, které tvary jsou správně a které špatně.

Cvičení je TADY.

Změň přímou řeč na nepřímou.

Igor: „Otevřete to okno!“

Ema: „Polož ten nákup na stůl, prosím.“

Policista: „Ukažte mi váš řidičský průkaz.“

Úřednice: „Tohle si tady vyplňte!“

Tatínek: „Nemůžeš zavírat dveře?!“

Zdvořilý (hezký) rozkaz.

Umyj si ruce!

Kup si něco na sebe!

Nedělej to!

Ať už si konečně uklidí ten pokoj!

Nikdy nikomu nelži!

Změň podmínku na přípustku (vedlejší větu podmínkovou na přípustkovou).

Když ti nebude dobře, nechoď na večírek. – Na večírek půjdu, i kdyby mi nebylo dobře.

Jestliže chceme založit novou firmu, musíme si najít dobrého právníka.

Jestli má hlad, něco si uvaří.

Pokud chcete mít jedničku, musíte dělat domácí úkoly a napsat správně všechny testy.

Budeš-li dost trpělivý, určitě se dočkáš.

Kdyby chodili pravidelně běhat, neměli by problémy se zdravím.

Doplň správnou formu slovesa v kondicionálu.

(Obléknout si - ty) ty červené šaty do divadla?

(Umýt si - vy) ruce v té ledové vodě?

(Nalít si - ty) skleničku vína, když jsi doma sama?

Myslíš, že (obléknout se - ty) vhodně?

Chtěla (zlepšit se - ty) ve volejbalu?

Jak (jmenovat se - ty), kdyby (nevdat se - ty)?

Co (koupit si - ty), kdyby (přihlásit se - ty) na kurz tance?

Čeho (bát se - ty), kdyby (ocitnout se - ty) na pustém ostrově?

Trénuj kondicionál v dalším typu vět (Co bychom měli dělat?)

Cvičení je TADY.

Deklinace slova PENÍZE

Jak skloňujeme slovo peníze, najdeš krásně vysvětlené TADY.

Zkus doplnit slovo peníze do vět:

1) Bez ... do hospody nelez.

2) S ... je život jednodušší.

3) Nevím, kde k těm ... přišel!

4) Potřebuju ...!

5) To je hodně ...!

6) To jsou tvoje ...?

7) O ... se u nás doma nikdy nemluvilo.

8) ... jsou pro ni velké tabu.

9) Na co ti bude tolik ...?

10) Nevím, co s těmi ... chce dělat.

 

Deklinace cizích slov

Deklinace slov typu IDEA, VIRUS, GÉNIUS, MUZEUM, ORGANIZMUS. Chybí Ti tu nějaký typ? Dej vědět, doplníme. 🙂

Cvičení v Jamboardu najdeš TADY.

 

Další cvičení

Deklinace slov na -us je TADY.

 

Deklinace slov na -um je TADY.

 

TADY je cvičení na deklinaci substantiv obecně, jsou tam normální substantiva i ta přejatá.

 

A ještě jedna deklinace všeho možného je TADY.

 

Další doplňovačka do textu je TADY.

 

Další cvičení na různé typy je TADY.

Cvičení na všechno možné je TADY.

 

Deklinace slov na -ma je TADY.

 

TADY je cvičení na deklinaci substantiv obecně, jsou tam normální substantiva i ta přejatá (těžší varianta předchozího).

 

Doplň do textu správné varianty TADY.

 

Cvičení na slova typu IDEA je TADY.

 

Cvičení na cizí jména je TADY.

Slova typu IDEA, SOFIE jsou TADY.

 

Cvičení na různé typy slov je TADY.

 

Další deklinace včetně cizích slov je TADY.

 

Trocha řecké mytologie neuškodí. 😉 Cvičení je TADY.

 

Krátké cvičení na různá přejatá slova je TADY.

 

DOMÁCÍ ÚKOL: Napiš motivační dopis (asi 250 slov). Ucházíš se o práci učitelky na prestižní anglo-americké soukromé škole. Odpovídáš na inzerát, který jsi našla na internetu.

 

Přidávám jeden odkaz, kde je hezky ukázaný rozdíl, kdy používáme předložku O s akuzativem a kdy s lokativem. Najdeš to TADY.

Deklinace 

Kolečko na trénování plurálu z lekce najdeš TADY.

Doplňovaly jsme věty: To jsou... / Dívám se na... / Stojím před... / To patří k těm... / Zamilovala se do těch... / Často mluvíme o...

Pokud bys chtěla trénovat víc. Zatoč si párkrát kolečkem znovu a napiš mi svých 10 dalších vět.

 

Pak jsme popisovaly cestu z domova do školy. Pokud bys měla chuť si to ještě víc procvičit. Napiš to jako text, ráda opravím. 😉

TADY najdeš cvičení na deklinaci, která máme v klubu. Na první stránce dole je 10 cvičení, kde trénuješ všechny pády.

Pokud budeš mít chuť a čas, projdi si taky cvičení k jednotlivým pádům (hlavně ta, která jsou na množné číslo).

U jednotlivých pádů najdeš i teorii - deklinaci substantiv, adverbií a pronomin (podstatných jmen, přídavných jmen a zájmen).

Další cvičení najdeš TADY.

A ještě taky TADY.

A TADY.

Další cvičení je TADY.

Ještě TADY.

TADY najdeš cvičení na přídavná jména (adjektiva).

TADY je další cvičení na substantiva i adjektiva.

TADY je další.

Zkus i tohle cvičení. Je tam možných více variant, tak se na to pak můžeme podívat v pátek spolu a projít všechny možné alternativy.

 

 

DOMÁCÍ ÚKOL: Napiš stížnost (min. 250 slov). Domluvili jsme se na tématu, které jsi psala u zkoušky. 🙂

Deklinace pokračování

Obrázek z lekce a spoustu dalších podobných najdeš TADY, třeba se Ti budou taky hodit. 😉

TADY je odkaz na kolečko k přídavným jménům.

Původně jsme se bavily také o přídavných jménech přivlastňovacích, tak posílám níže pár cvičení.

Myslím, že teorii znáš, ale pokud bys potřebovala, krátké vysvětlení těch nejproblematičtějších věcí je TADY

Základní deklinace pro přídavná jména přivlastňovací (posesivní adjektiva) najdeš TADY.

Rozhodni, která forma je správná. Cvičení najdeš TADY.

Ještě jedno podobné krátké cvičení je TADY.

TADY je další hezké cvičení. Pošli mi odpovědi, ráda zkontroluji. 🙂 Nebo to zvládneme někdy během týdne.

TADY dopisuješ správné tvary.

Další doplňovací cvičení je TADY. Tentokrát doplňuješ v plurálu.

Ještě jedna doplňovačka v jednotném čísle je TADY.

A ještě jedno plurálové cvičení je TADY.

TADY máme posesivní zájmena.

Deklinace adjektiv -ský, -ští, -čtí...

Teorie stručně a jasně je hezky vysvětlená TADY. Nebo pokud máš raději tabulky, tak TADY.

TADY najdeš docela hezkou prezentaci se cvičeními. Jsou to 4 cvičení. Vždy na jednom slidu cvičení, na dalším řešení. 🙂

DOMÁCÍ ÚKOL: Napiš prosím žádost na vaši městskou část o přidělení kontejneru na bioodpad. (asi 250 slov, mělo by tam být o co žádáš a proč + formální náležitosti).

 

 

Slovosled

TADY najdeš to (asi uprostřed stránky), co už v klubu ke slovosledu máme: pravidlo o druhé pozici a o slovosledu SE a SI + cvičení k oběma pravidlům.

Níže najdeš cvičení, která mi připadají dobrá. U některých vět je víc správných variant, kdybys měla pochybnost u řešení, piš. Často záleží na kontextu. Věty ve cvičeních ukazují neutrální slovosled.

 

Cvičení na slovosled

Cvičení na seřazení slov do vět je TADY

Další podobné cvičení TADY.

Moc hezké cvičení najdeš taky TADY.

A ještě jedno cvičení TADY

A ještě TADY.

A další TADY.

A ještě jedno TADY.

A ještě TADY.

A ještě jedno TADY.

A ještě JEDNO.

Posílám odkaz na Jamboard z poslední lekce TADY.

Spojky

TADY najdeš Jamboard z lekce.

TADYTADY jsou cvičení, která jsme v lekci dělaly.

Cvičení na spojky

Cvičení 3

Cvičení 6

Tohle cvičení se mi moc líbí, ale jsou tam chyby: "Jakmile přijedeš domů..." (to je správná varianta) a pak u věty "Na večírek přišli oba chlapci..." tam jsou stejné možnosti.

ANIŽ (= bez toho, že...)

Prošel kolem, aniž by si mě všiml. (= bez toho, aby si mě všiml)

Šla do obchodu, aniž by chtěla něco koupit. (= přestože nechtěla nic koupit)

Vyhrál první cenu, aniž by trénoval. (= i když netrénoval)

Odešel, aniž by pozdravil. (bez toho, aby pozdravil)

 

 

 

Rozkazovací způsob (imperativ) + 5. pád (vokativ)

TADY najdeš teorii a cvičení k imperativu.

TADY najdeš teorii a cvičení k vokativu.

Přidávám ještě kolečko s imperativem z lekce. Najdeš ho TADY.

 

 

 

Deklinace číslovek

Všechno, co jsme dělali v klubu k číslovkám najdeš TADY.

Níže přidávám další cvičení na deklinaci číslovek

Adjektiva a adverbia

TADY najdeš všechny prezentace a cvičení, která máme v klubu. 

 

Přivlastňovací přídavná jména

(posesivní adjektiva)

Teorii najdeš moc hezky vysvětlenou TADY.

TADY najdeš hezky udělané flashcards na procvičení.

 

Cvičení na deklinaci je TADY.

 

Nafackuj krtkům TADY. 🙂

 

Další cvičení na deklinaci je TADY.

Cvičení na deklinaci je TADY.

 

Vyber správnou variantu ve cvičení TADY.

 

Další cvičení na deklinaci je TADY.

 

Další cvičení na deklinaci je TADY.

Cvičení na deklinaci je TADY.

 

Vyber správnou variantu ve cvičení TADY.

 

Další cvičení na deklinaci je TADY.

 

Další cvičení na deklinaci je TADY.

Zájmena - deklinace

Teorii k deklinaci zájmen najdeš v prezentacích k jednotlivým pádům TADY.

Teorii a cvičení ke vztažným zájmenům (ta, která mohou fungovat taky jako spojky) najdeš v klubu TADY.

Vyjmenovaná slova po B

Teorie je hezky vysvětlená např. tady.

Hezký seznam i s příbuznými slovy je tady.

Vyjmenovaná slova po F a L

Vyjmenovaná slova po M

Vypsaná vyjmenovaná slova a řadu cvičení najdeš TADY.

Vyjmenovaná slova, k nim příbuzná slova a "chytáky" najdeš TADY.

Vyjmenovaná slova po P

Vypsaná vyjmenovaná slova a řadu cvičení najdeš TADY, TADY  a TADY.

Vyjmenovaná slova po S

Vypsaná vyjmenovaná slova a řadu cvičení najdeš TADY, TADY TADY.